Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DrženiceHľadať
 
 

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Dovolenka MUDr. BátovskýVytlačiť
 

MUDr. Bátovský oznamuje, že v termíne od 19.8.2019 do 24.8.2019 bude aj so sestričkou čerpať dovolenku. Počas neprítomnosti zastupuje MUDr. Oberfranc v Demandiciach alebo MUDr. Weisová v Kalnej nad Hronom, prípadne pacientov vybaví pohotovosť v Leviciach od 16,00 hod.


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice dáva do pozornosti dôležité upozornenie ohľadom výskytu afrického moru ošípaných u domácich ošípaných.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Drženice zverejňuje zámer predaja časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Časť pozemku, ktorej sa týka zámer je vo vlastníctve Obce Drženice, k.u. Drženice, parc. č. 642/34 o výmere 332 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že na uvedený pozemok sa nachádza v susedstve pozemku kupujúceho a svojou rozlohou a dispozíciou nie je vhodný na využitie Obcou Drženice. Vzhľadom k vyššie uvedený skutočnostiam v danej lokalite a veľkosti časti pozemku obec navrhuje danú časť pozemku odpredať kupujúcemu z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Kupujúci na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie geometrického plánu, odčlenenie uvedenej časti parcely a vklad do katastra nehnuteľností.

Kupujúcim bude: Miroslav Kolen, Žemberovce, SNP 90.

Navrhnutá cena je 7,69 Eur/m² teda 2553,08 Eur za celú časť pozemku.

Zverejnené: 9.8.2019                                                                                  

                                                                                                       Ing. Slavomír Baláž v.r.

                                                                                                           starosta obce


 
 

MVSR Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu Levice dňom 2.8.2019 od 10.00 hod.Vytlačiť
 


 
 

Obec Drženice žiada svojich obyvateľov a návštevníkov cintorínov v obci Drženice a Kmeťovce, aby do veľkoobjemových kontajnerov na CINTORÍNE VHADZOVALI len BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD!/ živé kvety a pod./Vytlačiť
 

Na iné druhy odpadu, ako TKO, PLASTY a SKLO sú pristavené zvlášť kontajnery!

Do PLASTOV NEVHADZOVAŤ odpad s obsahom vosku,  tento odpad patrí do TKO!


 
 

Ochrana úrody pred požiarmi - 2019Vytlačiť
 


 
 

Kalendár zvozu odpadu na III. Q 2019Vytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice oznamuje chovateľom hospodárskych zvieratVytlačiť
 

V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa(hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do CEHZ zaslať aj kópiu písomného potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t. j. príslušným útvarom Policajného zboru SR.

CEHZ nespracuje udalosť "odcudzenie" uvedenú na tlačive hlásenie zmien, pokiaľ nebude priložená  vyššie uvedená kópia.

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019!


 
 

Sklo v obci Drženice a Kmeťovce je potrebné vhadzovať len do pripravených zelených kontajnerov. Zber plastov z domácností tento mesiac bude 22.3.3019. Vrecia s plastami je potrebné uväzovať pre zjednodušenie manipulácie pri odvoze. Vytlačiť
 

Sklo už nebude odoberané priamo z domácností, je potrebné sklo vhadzovať do pristavených zelených kontajnerov na zber skla.

V Drženiciach sa kontajner nachádza pri Obecnom úrade a v Kmeťovciach pri Viacúčelovej budove.


 
 

Pokyny pre občanov ohľadom zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019Vytlačiť
 


 
 

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI DRŽENICE ZA ROK 2018Vytlačiť
 


 
 

RVPS oznamuje k registrácii chovu ošípanýchVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp


 
 

Zmena Výpožičnej doby v Obecnej knižnici v Drženiciach: Otvorené v piatok od 16.30 do 19.00 hod. v priestoroch Obecného úraduVytlačiť
 


 
 

Ambulancia Bátovce oznamuje zmenu ordinačných hodín v ambulanciiVytlačiť
 

V dňoch 28.1.2019 a 31.1.2019 sa ordinuje v čase od 13.00 - 15.00 hod.

TRVALÁ ZMENA od 1. 2. 2019:

Ordinácia iba v dňoch: Pondelok         13.00  - 15.00 hod.

                                     Utorok               8.00  - 11.00 hod.

                                     Štvrtok             13.00  - 15.00 hod.


 
 

Ordinačné dni v roku 2019 MUDr. Bátovský v ambulancii ŽemberovceVytlačiť
 

MUDr. Bátovský bude v ambulancii Žemberovce ordinovať iba v pondelky a štvrtky.

Agendu a odbery bude vykonávať zdravotná sestra v stredu.


 
 

Finančný rozpočet obce 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019,2020,2021Vytlačiť
 


 
 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obceVytlačiť
 


 
 

Informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní pre obyvateľstvoVytlačiť
 


 
 

Obec Drženice v súlade s §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť: zabezpečiť trvalé označenie psa Vytlačiť
 


 
 

Pojazdná predajňa Pekáreň Bátovce predáva v obci Kmeťovce každý utorok a štvrtok v čase od 8.45Vytlačiť
 


 
 

Zodpovedná osoba od 25.5.2018Vytlačiť
 


 
 

Predaj čerstvého mäsa a mäsových výrobkov v obci Drženice Vytlačiť
 

Pojazdná predajňa spoločnosti Mäso Melek, predáva v obci pravidelne každý piatok v tradičnom čase od 9.00 - 9.30 hod. pred KD v Drženiciach


 
 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka