Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DrženiceHľadať
 
 

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Pozvánka na kotlíkové špecialityVytlačiť
 

Obec DRŽENICE   a Dobrovoľný hasičský zbor Drženice

Všetkých pozývajú na

na ochutnávku kotlíkových špecialít,

ktoré budú pripravené súťažiacimi v súťaži vo varení kotlíkových špecialít

Pripravené budú rôzne druhy guľášov, ale aj párance

                                    

Termín: nedeľa 15.9.2019 - začiatok varenia o 9,00 hod. ochutnávka od 12,30 hod.

Miesto konania: plocha za Kultúrnym domom v Drženiciach

Pozn. prípadný súťažiaci sa môžu prihlásiť na OcÚ Drženice 036/6349121 do štvrtka

 

Zároveň s ochutnávkou bude od 11,00 hod. prebiehať :

XIV. ročník súťaže hasičských družstiev „O pohár starostu obce Drženice“

            Čaká Vás bohaté občerstvenie, príjemná atmosféra, skvelá zábava a krásny hasičský a športový  zážitok.


 
 

Obec Drženice žiada svojich obyvateľov a návštevníkov cintorínov v obci Drženice a Kmeťovce, aby do veľkoobjemových kontajnerov na CINTORÍNE VHADZOVALI len BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD!/ živé kvety a pod./Vytlačiť
 

Na iné druhy odpadu, ako TKO, PLASTY a SKLO sú pristavené zvlášť kontajnery!

Do PLASTOV NEVHADZOVAŤ odpad s obsahom vosku,  tento odpad patrí do TKO!

Žiadame návštevníkov, aby do kovového kontajnera na SKLOv v Kmeťovciach pri cintoríne  nevhadzovali iný odpad, ako SKLO!  Odpad  z kontajnera z tohto dôvodu nebol opäť vyvezený,nakoľko neobsahoval iba SKLO!


 
 

Oznámenia o zrušení TPVytlačiť
 


 
 

OFK Družstevník Žemberovce pozýva na tanečnú zábavu do KD Žemberovce 21.9.2019 od 19,30 hod.Vytlačiť
 

Do tanca hrajú Kašubovci. Hostia večera: Romana Beňušová - husle, Alex Danihel - cimbal.

Vstupné je 20eur na osobu  - v cene je zahrnutá večera, káva a víno.

Vstupenky sa objednávajú na t.č.: 0905 34 34 18 a 0908 734 837                    


 
 

Verejné obstarávanieVytlačiť
 

OBEC D R Ž E N I CE:
V Ý Z V A NA P R E D L O Ž E N I E P O N U K Y
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU DRŽENICE
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec DRŽENICE
Sídlo: Obecný úrad č.83, 935 03 Drženice
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Baláž - starosta obce
IČO: 00 306 932
Tel.: +421 36 6349121
E-mail: info@drzenice.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Drženice
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ponuky je možné predložiť aj elektronicky,
podpísané, opečiatkované a naskenované
na adresu kontaktnej osoby: sasikova.veronika@gmail.com
3. Predmet obstarávania:
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU DRŽENICE

viac info v priloženom súbore


 
 

Obec Drženice pozýva na III. ročník súťaže vo varení kotlíkových špecialít dňa 15. 9. 2019 na ploche za KD v Drženiciach so začiatkom varenia o 9.00 hod a ochutnávkou od 12.30 hod.Vytlačiť
 

Súťažiaci si prinesú kotlík(odporúčame 10-20 l), poprípade kotlinu a všetky suroviny a pomôcky, ktoré budú potrebovať na prípravu kotlíkovej špeciality.

Počet členov súťažiacieho družstva je neobmedzený.

Každé družstvo poskytne organizátorovi 5 porcií jedla k hodnoteniu, zvyšné porcie môže súťažné družstvo odpredať prítomným divákom za cenu 2.50 Eura za jednu porciu - tento výťažok ostáva súťažiacemu družstvu.

Tri najlepšie jedlá budú odmenené vecnými cenami.

Prihlásiť sa je potrebné do štvrtka 12.9.2019  na t. č. 036/6349 121.

Priestory, vodu drevo, stôl, stoličky a chlieb, misky, servítky, lyžice posktytne obec Drženice.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !


 
 

Odbery krvi v okrese Levice do konca roka 2019Vytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice dáva do pozornosti dôležité upozornenie ohľadom výskytu afrického moru ošípaných u domácich ošípaných.Vytlačiť
 


 
 

MVSR Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu Levice dňom 2.8.2019 od 10.00 hod.Vytlačiť
 


 
 

Ochrana úrody pred požiarmi - 2019Vytlačiť
 


 
 

Kalendár zvozu odpadu na III. Q 2019Vytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice oznamuje chovateľom hospodárskych zvieratVytlačiť
 

V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa(hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do CEHZ zaslať aj kópiu písomného potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t. j. príslušným útvarom Policajného zboru SR.

CEHZ nespracuje udalosť "odcudzenie" uvedenú na tlačive hlásenie zmien, pokiaľ nebude priložená  vyššie uvedená kópia.

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.5.2019!


 
 

Sklo v obci Drženice a Kmeťovce je potrebné vhadzovať len do pripravených zelených kontajnerov. Zber plastov z domácností tento mesiac bude 22.3.3019. Vrecia s plastami je potrebné uväzovať pre zjednodušenie manipulácie pri odvoze. Vytlačiť
 

Sklo už nebude odoberané priamo z domácností, je potrebné sklo vhadzovať do pristavených zelených kontajnerov na zber skla.

V Drženiciach sa kontajner nachádza pri Obecnom úrade a v Kmeťovciach pri Viacúčelovej budove.


 
 

Pokyny pre občanov ohľadom zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019Vytlačiť
 


 
 

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI DRŽENICE ZA ROK 2018Vytlačiť
 


 
 

RVPS oznamuje k registrácii chovu ošípanýchVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp


 
 

Zmena Výpožičnej doby v Obecnej knižnici v Drženiciach: Otvorené v piatok od 16.30 do 19.00 hod. v priestoroch Obecného úraduVytlačiť
 


 
 

Ambulancia Bátovce oznamuje zmenu ordinačných hodín v ambulanciiVytlačiť
 

V dňoch 28.1.2019 a 31.1.2019 sa ordinuje v čase od 13.00 - 15.00 hod.

TRVALÁ ZMENA od 1. 2. 2019:

Ordinácia iba v dňoch: Pondelok         13.00  - 15.00 hod.

                                     Utorok               8.00  - 11.00 hod.

                                     Štvrtok             13.00  - 15.00 hod.


 
 

Ordinačné dni v roku 2019 MUDr. Bátovský v ambulancii ŽemberovceVytlačiť
 

MUDr. Bátovský bude v ambulancii Žemberovce ordinovať iba v pondelky a štvrtky.

Agendu a odbery bude vykonávať zdravotná sestra v stredu.


 
 

Finančný rozpočet obce 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019,2020,2021Vytlačiť
 


 
 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obceVytlačiť
 


 
 

Informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní pre obyvateľstvoVytlačiť
 


 
 

Obec Drženice v súlade s §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť: zabezpečiť trvalé označenie psa Vytlačiť
 


 
 

Pojazdná predajňa Pekáreň Bátovce predáva v obci Kmeťovce každý utorok a štvrtok v čase od 8.45Vytlačiť
 


 
 

Zodpovedná osoba od 25.5.2018Vytlačiť
 


 
 

Predaj čerstvého mäsa a mäsových výrobkov v obci Drženice Vytlačiť
 

Pojazdná predajňa spoločnosti Mäso Melek, predáva v obci pravidelne každý piatok v tradičnom čase od 9.00 - 9.30 hod. pred KD v Drženiciach


 
 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka