Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DrženiceHľadať
 
 

PROJEKTY

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci

 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

 

Miesto realizácie projektu:

Obec Drženice

 

Názov projektu:

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Drženice

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Drženice.

 

Špecifické ciele: Z výšenie bezpečnosti cestnej premávky a zabezpečenie dostatočnej viditeľnosti pre prípadné kamerové systémy. Zvýšenie kvality osvetlenia, najmä rovnomernosti osvetlenia komunikácií. Zníženie nárokov na údržbu a servis. Zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru. Zníženie emisií CO2. Unifikácia svietidiel, svetelných zdrojov a výložníkov.

 

Východiskový stav: Osvetľovaciu sústavu v obci tvorí 56 svetelných zdrojov ovládané sú dvomi RVO. Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácií. Sú poznačené vysokým stupňom degradácie optického krytu. Svietidlá majú poškodené tesnenia, niektoré nemajú spodný kryt. Rozvádzače sú mechanicky poškodené, čiastočne skorodované a nezabezpečujú dostatočnú ochranu pred živými časťami. Väčšina svietidiel je napájaná holým vedením iba obtočením vodiča, čo je potrebné zmeniť. Celé verejné osvetlenie v obci nespĺňa podmienky súčasných noriem, je zo značnej časti opotrebované s vysokými nárokmi na údržbu a s nízkou účinnosťou.

 

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ bude vymenených 93 svietidiel (56 pôvodných, 37 doplnených), dosiahne sa ročná úspora energie 79,78 GJ. Zlepší sa technický stav a zníži sa energetická náročnosť verejného osvetlenia v obci. Systém verejného osvetlenia bude efektívnejší a energeticky úspornejší. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce Drženice a bezpečnosť cestnej premávky aj občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci.

 

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Drženice, Drženice č. 83, 935 03 Drženice

 

Dátum začatia realizácie projektu:

05/2015 

 

Dátum skončenie realizácie projektu:

06/2016

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk    

 

Výška poskytnutého príspevku:

88 569,77  €

 

Stav pred začatím projektu:

 

Stav po realizácií projektu:

 

 

 


 

dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

Vandalizmus - Drženický rybník

Dňa 14.8.2018 bol pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. o. z. Levice, OcÚ Drženice oznámený vandalizmus na území Drženického rybníka, ktorý bol nahlásený polícii SR. Došlo k poškodeniu cudzej veci podľa §245 Trestného zákona kedy boli vytrhané a odhádzané kamene-dlaždice, ktoré tvoria brehy Drženického rybníka. Vznikla tak

Ochrana úrody pred požiarmi

AMO - Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov

V rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia Afrického moru ošípaných žiadame chovateľov ošípaných v obci, aby nahlásili počty kusov do 1.6.2018 do 12,00 hod. na Obecný úrad osobne, mailom alebo telefonicky (t.č. 6349121). Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných aj neregistrovaných v pr

Zodpovedná osoba od 25.5.2018

Dobruo jedlo z Tekova a Hontu - III. ročník Dátum konania 18. 8. 2018 v Brhlovciach

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastr. území okr. Levice od 24. 5. 2018 od 8.00 hod do odvolania

Hlavné zásady protipožiarnej bezpečnosti v blízkosti lesov a lesných porastov

  • Utorok2816graphic-icon
  • Streda2814graphic-icon
  • Štvrtok2816graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka